Mariusz Wachowicz Mariusz Urban

Firmę OMIKRON prowadzimy od 10 lat, ale znamy się znacznie dłużej. Wiele projektów prowadzonych w różnych warunkach i branżach dało nam nie tylko doświadczenie merytoryczne, ale przede wszystkim pewność, że wspólnie jesteśmy w stanie podołać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Większość obecnych projektów to informatyczna odpowiedź na problemy i zadania codziennej pracy organizacji, firm i instytucji. Nasze aplikacje i programy komputerowe tworzone są w kontekście konkretnych potrzeb, a w ich identyfikacji pomaga nam socjologiczna intuicja badaczy.

Kontekst społeczny i umiejętności socjologiczne to, z jednej strony uzupełnienie narzędzi programistycznych, a z drugiej osobna sfera zadań i przedsięwzięć. Ewaluacje, badania ankietowe czy fokusowe to dla nas codzienna praktyka. Angażujemy się również w sferę dydaktyki, w której środowisko akademickie jest źródłem niekończących się inspiracji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do proponowania nowych kierunków rozwoju, poszukiwania lepszych i skuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów i pozyskiwania użytecznej wiedzy.